زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

4 روز پیش و 5 ساعت قبل
 • وقتی ریشه داشته باشی؛

وقتی ریشت توخاک باشه
لبه پرتگاه میای
ولی ریشه هات نگهت میداره


ریشه ن
 • وقتی ریشه داشته باشی؛

  وقتی ریشت توخاک باشه
  لبه پرتگاه میای
  ولی ریشه هات نگهت میداره


  ریشه نوع شعور،تربیت،شخصیت، انسانیت واقعی وشرف یک انسان است وربطی ب پول وتحصیلات ندارد....

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...