زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

4 روز پیش و 5 ساعت قبل
 • سلام هر روز ، غنچه به باغبان
سلام هرروز ، پنجره به آفتاب
تبسم کوچهٔ بیدار مانده تا سحر
بر اولین ش
 • سلام هر روز ، غنچه به باغبان
  سلام هرروز ، پنجره به آفتاب
  تبسم کوچهٔ بیدار مانده تا سحر
  بر اولین شعاع زیبای روزتاب


  سلام صبحتون پرشور و نشاط
  امروزتون پر از یهویی‌های پرمهر و شاد

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...