زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

5 روز پیش و 18 ساعت قبل
 • رفیق سختی باشید
رفیق وقت خوشی زیاده

درد آدمی آن زمان اغاز میشود که
محبت کردن را میگذارند
پای ا
 • رفیق سختی باشید
  رفیق وقت خوشی زیاده

  درد آدمی آن زمان اغاز میشود که
  محبت کردن را میگذارند
  پای احتیاج
  صداقت داشتن را میگذارند
  پای سادگی
  سکوت کردن رو میگذارند
  پای نفهمی
  نگرانی را میگذارند پای تنهایی
  و وفاداری را پای بی کسی
  همه میدانند
  که حقیقت این نیست اما انقدر
  تکرار میکنند که خودت هم باورت میشود..

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...