زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

5 روز پیش و 20 ساعت قبل
 • زندگی خیلی هم پیچیده نیست … !
دلتو بتکون. از هر چی خشم و نفرت و کینه خالیش کن.
وقتی که خالی شد،
 • زندگی خیلی هم پیچیده نیست … !
  دلتو بتکون. از هر چی خشم و نفرت و کینه خالیش کن.
  وقتی که خالی شد،
  میتونی پرش کنی از مهربونی، از عشق خدا
  بعد هر کی سر راهت قرار گرفت
  یه شاخه مهربونی از تو دلت بهش هدیه کن…
  یه دلگرمی …
  یه حرف شیرین …
  یه کلام امید دهنده …

  خوبی کن بی منت، بی چشمداشت
  خوبی کن بخاطر دل خودت
  به این فکر کن که هر روز
  چه دلـهایی میتونه با خوبیِ تو خوب بشه …

  به اینجا که رسیدی، تازه زندگی رو زندگی کردی

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...