زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

6 روز پیش و 5 ساعت قبل
 • آدم‌ها را مهمان کنید
به یک جرعه زندگی
   یک دل خوش
یک احوالپرسی ساده و بی‌قضاوت
یک فنجان زندگی
 • آدم‌ها را مهمان کنید
  به یک جرعه زندگی
  یک دل خوش
  یک احوالپرسی ساده و بی‌قضاوت
  یک فنجان زندگی بی‌دغدغه ...
  مهمان مهربانیهایتان‌
  به دوست داشتن
  به خیال راحت از حضورتان
  به حس خوب
  به حرفــهای بی کینه و کنایه
  به لبخندی ، به دعایی، به رویایی...

  زندگی یعنی همین

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...