مهدی ❤️

(frankkwest )

مهدی ❤️

2 هفته پیش و 4 روز قبل
  • " در سریال باب اسفنجی شخصیت پلانکتون شخصیت منفی و سیاه و خبیث داستان است که یک چهره ی همیشه بد اخلاق و عصبانی دارد .
    اما اگر یک چشم دیگر به تک چشم او اضافه کنید ، متوجه راز عجیب و شخصیت واقعی پلانکتون میشوید که در سریال باب اسفنجی با یک داشتن فقط یک چشم همیشه پنهان بوده است "