Behnam Solid

(behnamsolid )

Behnam Solid

1 روز و 11 ساعت قبل [شیطونک]
 • خدا اگه طولش میده
داره قشنگ ترش میکنه 
صبرکنین❤️❤
 • خدا اگه طولش میده
  داره قشنگ ترش میکنه
  صبرکنین❤️❤

  • در نگاهِ من... یک خروار دلتنگی‌ست... #فروغ_فرخزاد رفتن به پست...

  • «این مه که دور درختان راه می‌رود این مه می‌داند؛ که چقدر دوستت دارم؛ این مه‌که منم و دور از تو تاب تنم را ندارم...» #شمس_لنگرودی رفتن به پست...

  • نام تو، اگر چه بهترین سرود زندگی‌ست من تو را به خلوت خدایی خیال خود: « بهترین بهترین من » خطاب می‌کنم؛ بهترین بهترین من... #فریدون_مشیری رفتن به پست...

  • آرزوي دل بیمار مني، صحتي، عافیتي، درماني... #عراقي رفتن به پست...