امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 3 روز قبل [محفل خوبان]
 • چقدر خوب است
که میان این همه هیاهوی زندگی 
یک نفر باشد که تو را دیوانه‌وار دوست بدارد
و تو را به
 • چقدر خوب است
  که میان این همه هیاهوی زندگی
  یک نفر باشد که تو را دیوانه‌وار دوست بدارد
  و تو را به زندگی دلبسته‌تر کند!
  خنده‌هایش تو را دور کند از این هیاهو
  و تو برای عاشقانه زیستن
  او را بهانه کنی
  چقدر خوب است