امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • بعضی فیلم ها را فقط یک بار میشود دید،
بعضی ترانه ها هم فقط بار اول قشنگند،
سیگار نخ اولش لذت بخش ا
 • بعضی فیلم ها را فقط یک بار میشود دید،
  بعضی ترانه ها هم فقط بار اول قشنگند،
  سیگار نخ اولش لذت بخش است،
  چای یکی باشد میچسبد،
  حتی وسایل شهربازی هم فقط بار اول ترسناکند،
  خیلی از کتاب ها را هم فقط یکبار میشود خواند،
  اما میدانی ؟
  آغوش تـــــو
  امان از آغوش تـــــو،
  هر بار مثل مرفین، بیشتر مرا به تـــــو وادار میکند!
  تـــــو تمامِ منی!