امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • هوای دونفره ؛
هیچوقت نفهمیدم کدام هواست !
اخر هوایِ تو ،
سر به هوا همیشه به سرم میزند ...
فرقی ه
 • هوای دونفره ؛
  هیچوقت نفهمیدم کدام هواست !
  اخر هوایِ تو ،
  سر به هوا همیشه به سرم میزند ...
  فرقی هم نمی کند غروبِ بارانیِ پاییز باشد
  یا لنگِ ظهر در دل تابستان !
  شبِ سرد در چله یِ زمستان باشد
  یا صبحِ روح انگیزِ بهار !
  هوای من ، به هوای تو همیشه دونفره است