لیلی .

(leily.n )

لیلی .

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • تو مال مَنی
خودم کشفت کرده ام 
تو با من می خندی با من گریه می کنی 
دردِ دلت را با من می گویی دیوا
 • تو مال مَنی
  خودم کشفت کرده ام
  تو با من می خندی با من گریه می کنی
  دردِ دلت را با من می گویی دیوانه!
  دلت برایِ من تنگ می شود
  ضربان قلبت با من بالا می رود
  با سکوتم، با صدایم با حضورم، با غیبتم
  تو مال مَنی این بلاها را خودم سَرَت آورده ام
  به من می گویی دوستت دارم
  و دوست داری آن را از زبان من فقط من بشنوی