لیلی .

(leily.n )

لیلی .

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • من هیچ عاشقانه ای

بلد نیستم

همین که تو باشی

و لبخندی بر لبم

برای من

عاشقانه ترین لحظا
 • من هیچ عاشقانه ای

  بلد نیستم

  همین که تو باشی

  و لبخندی بر لبم

  برای من

  عاشقانه ترین لحظاتست .