امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • امروزتان گلباران 
پراز عشـق و امیـد
امروز خوشبختی را
صدا بزن و به خانه‌
دلت دعوت کن
دریچه ی قلب
 • امروزتان گلباران
  پراز عشـق و امیـد
  امروز خوشبختی را
  صدا بزن و به خانه‌
  دلت دعوت کن
  دریچه ی قلبت را
  به روی زیباییها بازکن
  و پذیرای زیباییها باش..

  "روزتون لطیف‌همچون‌‌گل"

  • امیر علی ★ در پاسخ به لیلی . : ممنونم روز شما هم بخیر و شادی ..آخر هفته تون به لبخند و عشق لیلی عزیز

   1 هفته و 5 روز قبل

  • لیلی . : روزتون بخیر و نیکی پر از اتفاقات شاد اخر هفته تون بخیر

   1 هفته و 5 روز قبل