امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 6 روز قبل [محفل خوبان]
  • گاهى بايد فقط آروم باشى 
و همه چيز رو بسپارى به خدا 
خدایی که نزدیکتر از رگ گردن هست
  • گاهى بايد فقط آروم باشى
    و همه چيز رو بسپارى به خدا
    خدایی که نزدیکتر از رگ گردن هست
    "شبتون در پناه خدا "