نگین mirbozorgi

(nafasi )

نگین mirbozorgi

1 هفته و 6 روز قبل [❤عطــرتــــــو❤]

غزال چو خمارم هر تو دیرمامید روزگارم هر تو دیرمانارم لیموم سیفم شماممگل وباخ و بهارم هر تو دیرم