ℳÃŘЎÃℳ ✓

(mg98 )

باور کنید یا نه، مطالعات و پژوهش‌های اخیر ادعا می‌کنند رقصیدن شما را باهوش‌ترمی‌کند.
نشان داده شده است که رقصیدن منظم به دور ماندن شما از بیماری آلزایمر کمک می‌کند.
این کار عملکرد شناختی را در هر سنی افزایش می‌دهد. در مطالعه‌ای که در دانشکده‌ی پزشکی آلبرت انیشتین انجام شد، نشان داده شده است که اکثر فعالیت‌ها، که توسط افراد سالمند انجام می‌شود، یعنی افراد بالای ۷۵ سال، هیچ تاثیری بر ابتلای آن‌ها به زوال عقل ندارد. تنها فعالیتی که از زوال عقلی آن‌ها جلوگیری می‌کند رقصیدن منظم است.
رقصیدن می‌تواند مغز ما را تمرین دهد که دچار گیجی و ابهام نشود.