لیلی .

(leily.n )
 • محبت چیز عجیبی است!

اگر آن را به رفیقی هدیه کنی،
احساس آرامش میکند...
اگر آنرا به دشمنی تقدیم ک
 • محبت چیز عجیبی است!

  اگر آن را به رفیقی هدیه کنی،
  احساس آرامش میکند...
  اگر آنرا به دشمنی تقدیم کنی،
  شرمنده و پشیمان خواهد شد...
  و اگر آنرا به ناشناسی هدیه دهی...
  سخاوت پیشه کرده ای
  پس مهربان باش...!