لیلی .

(leily.n )

لیلی .

2 هفته پیش, 1 روز [خدا و عشق]
 • خداوندا...
تو ميدانی که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهد
 • خداوندا...
  تو ميدانی که من دلواپس فردای خود هستم
  مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
  مبادا گم کنم اهداف زيبا را
  مبادا جا بمانم از قطار موهبت‌هايت
  مرا تنها تو نگذاری
  که من تنهاترين تنهام؛ انسانم

  خدا گويد:
  تو ای زيباتر از خورشيد زيبايم
  تو ای والاترين مهمان دنيايم
  تو ای انسان!
  بدان همواره آغوش من باز است
  شروع کن...
  يک قدم با تو
  تمام گام‌های مانده اش با من