آرمان ...

(arman_01370 )

آرمان ...

3 روز پیش و 11 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
    • کاش یبار با کسی روبرو بشیم که خودش باشه، شبیه حرفا و اعتقاداتش زندگی کنه... آدما از اینکه خودشون باشن میترسن، اونا خوب میدونن برای اینکه خودت باشی و کارایی رو انجام بدی که از ته دلت میخوای، جوری رفتار کنی که خودت می پسندی، طوری لباس بپوشی که همیشه دو رفتن به پست...

    • سنجاق قفلی ها را دوست دارم ازهمان کودکی دوستشان داشتم نه اینکه حس نوستالژی باشند ها ! نه ! آنها بانی وصل اند اما خودشان بی وصل میمانند خم میشوند ؛ ولی خم به ابرو نمیآورند زنگ میزنند ؛ کج میشوند ولی خودشان زنگار به دلت نمیزنند .. تیزند ؛یکرن رفتن به پست...

    • در راهرو بیمارستان چند کشور جهان جملات زیبایی به چشم میخورد ۱.آمریکا؛ بهتر از گذشته باز خواهی گشت ۲.هلند؛ با نیروی علم به جنگ درد آمدیم٬ پس نگران نباش هموطن ۳.انگلیس؛ شغل ما آبروی ماست و هدف ما درمان توست ۴.ایران؛ هر گونه توهین به کادر بی رفتن به پست...

    • لاوازیه لاوازیه دانشمندی که بعد از قطع شدن سرش توسط گیوتین، در عرض چند ثانیه با سری که از بدن جدا شده بود نیز به علم خدمت کرد لاوازیه دانشمندی فرانسوی بود که به خاطر عقایدش به اعدام با گیوتین محکوم شد او به شاگردان خود گفت : احتمالا جایگاه رفتن به پست...