علی اماموردی

(ali.amamverdi )

علی اماموردی

2 هفته پیش
  • _____________________________________
  • _____________________________________

    • مرگ، یک بار رخ نمی‌دهد زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم هر بار که با آرزوها علایق و پیـوندهای،خود وداع می‌کنیم، می‌میریم... رفتن به پست...

    • با بستن چشمان مشکلات حل نمی‌شود. بلکه، فرصت حل کردن مشکلات از دست می‌رود. رفتن به پست...

    • هر چقدر یک انسان بدبخت تر باشد و یا هر چقدر یک ملت فقیرتر و تو سری خور تر، به همان اندازه امیدوارتر است که در بهشت جزا و پاداش بیابد! رفتن به پست...

    • لحظات تنها مهاجرانی هستند که هرگز بر نمی‌گردند . قدر لحظات را بدانیم . رفتن به پست...