مهدی ❤️

(frankkwest )

مهدی ❤️

1 هفته و 4 روز قبل
  • •• مغز میتونه 5 برابر کلِ اطلاعات ویکی پدیا رو ذخیره کنه! و حداقل شصت زبان یاد بگیره
•• به خودتون ا
  • •• مغز میتونه 5 برابر کلِ اطلاعات ویکی پدیا رو ذخیره کنه! و حداقل شصت زبان یاد بگیره
    •• به خودتون ایمان داشته باشین⁦^_^⁩