ستاره :)

(3tare_20 )
  • من دهان باز نکردم که نرنجی از من....
مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد...
بیقرار توام و در دل تنگم
  • من دهان باز نکردم که نرنجی از من....
    مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد...
    بیقرار توام و در دل تنگم گِله هاست ....
    آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست ...

    • میگن یکی باش برای یک نفر ، نه تصویری مبهم تو خاطره های 100 نفر....! اما من شدم 100 تصویر مبهم تو خاطره ی خودم ...! رفتن به پست...