Over thinker

(overthinker )
 • ديری‌ است‌ بيشتر وقت‌ خود را در خانه‌ می‌گذرانم‌. 
از برخوردهای با اين‌ و آن‌ كاسته‌ام‌.
اگر یارا
 • ديری‌ است‌ بيشتر وقت‌ خود را در خانه‌ می‌گذرانم‌.
  از برخوردهای با اين‌ و آن‌ كاسته‌ام‌.
  اگر یاران مثلِ درخت بید خانه ما کم‌حرف بودند، هر‌روز به دیدن‌شان می‌رفتم.
  گاه‌ يك‌ قطره‌آب‌ كه‌ روی‌ دست‌ ما می‌افتد، از همه‌ی‌ ديدارها زنده‌تر است‌.
  [نامه از سهراب سپهری به یک دوست]

  • Pouyan ‌ : سلام خوشحال میشم تو گروهم با اسم کلبه یخی عضو شید.

   1 هفته و 2 روز قبل