ستاره :)

(3tare_20 )

ستاره :)

1 هفته و 2 روز قبل

ی پرانتز کوچولو باز کنم (:
شاید هممون یکم صبر و تحملمون کم شده ...
خب خیلیا از شبکه هایی اومدن ک اون شبکه چند سال فعالیت داشته و روتین و رونق خودشو گرفته...
ولی محفل تازه دوماهه ک باز شده ... صد در صد نمیشه انتظار داشت ک همه امکاناتی ک شبکه های دیگه بعد از چند سال داشتن اینجا که دوماهه باز شده هم داشته باشه ...
اینجام کم کم مشکلات و ایراداتش برطرف میشه ، امکاناتش زیاد میشه ... اندکی صبر (:

#محفل_رو_میسازیم