Over thinker

(overthinker )

Over thinker

1 هفته و 5 روز قبل [•MiNe•]
  • سرتاسر دنیا، پسران تمام طرف‌های درگیر بر سر چیزی جان می‌دادند که به آن‌ها گفته شده‌بود وطن‌شان است و
  • سرتاسر دنیا، پسران تمام طرف‌های درگیر بر سر چیزی جان می‌دادند که به آن‌ها گفته شده‌بود وطن‌شان است و به نظر نمی‌رسید برای کسی مهم باشد، دستِ کم برای خود این پسرانی که جانِ جوان‌شان را از کف می‌دادند.
    [تبصره‌‌ ۲۲ - جوزف هلر] [لینک]