امیرعلی فردین

(fardin )

امیرعلی فردین

2 هفته پیش و 2 روز قبل

 چرا باید رآی بدهیم؟:

این رای دادن یه سمبل اتحاد مردمیه که اگر از هم گسسته بشه خارجیا راحتر میتونن کشور به سمت فروپاشیه درونی ببرن و در نهایت هم تجزیه مون کنن به اقلیتها ترکا جدا بلوچا جدا مناطق گازی جدا کردها رو هم جدا میکنن یه تیکه افغانستان رو میچسبونن بهمون میشیم فارسی زبون خالص که هیچی نداریم و خدا میدونه فرداش بدتر از طالبان نیارن رو سرمون...همینو باید اصلاح کنیم وگرنه شخص سومی دلش به حال مملکت نسوخته که بیاد درستش کنه تا وقتی مردم خودشون با هم باشن نه حکومت نه خارجیا نه هیچ کس دیگه میتونه اذیتشون کنه شرایط فعلی هم پایدار نمیونه ظلم ظالم همیشیگی نیست