Over thinker

(overthinker )

Over thinker

3 هفته پیش و 6 روز قبل [•MiNe•]
  • من مراقب خودم هستم؛
هر چه منزوی‌تر، بی‌دوست‌تر و بی‌ثبات‌تر باشم، 
از خودم بیشتر راضی خواهم بود.
  • من مراقب خودم هستم؛
    هر چه منزوی‌تر، بی‌دوست‌تر و بی‌ثبات‌تر باشم،
    از خودم بیشتر راضی خواهم بود.
    [جین ایر- شارلوت برونته] [لینک]