میلاد گراوند

(miladgeravand )

میلاد گراوند

6 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • سیزدهم هم رسید! از خدا ميخوام:

غماتون گره خورده باشه، به هرچی شاديه

درداتون گره خورده باشه، به
 • سیزدهم هم رسید! از خدا ميخوام:

  غماتون گره خورده باشه، به هرچی شاديه

  درداتون گره خورده باشه، به هرچی سلامتيه

  لحظاتتون گره خورده باشه، به هرچی موفقيته

  دلاتون گره خورده باشه، به هرچی عشقه

  جيباتون گره خورده باشه، به هرچی پوله

  گره بخوره، يه گره كور...

  ۱۳ تا بدی، ۱۳ تا بلا، ۱۳ تا زشتی، ۱۳ تا نحسی ۱۳ تا غصه، ۱۳ تا ناکامی، ۱۳ تا مریضی از وجودتون دور بشه و در عوض ۱۴۰۰ دونه شادی، زیبایی، لطافت و خوشی های پایدار تقدیم وجودتان، سیزده بدر مبارک