رضا محمودی

(reza0 )

رضا محمودی

4 روز پیش و 22 ساعت قبل

پلیسی که گلویش را بریده بودند، برگشت
@secret_file

????مصاحبه با استوار یکم میلاد علی نقی تبار پرسنل فرماندهی انتظامی آمل که بدست آشوب گران ضربه‌ای به گلوی ایشان وارد شد.