مونا ...

(mehra )

مونا ...

4 روز پیش و 22 ساعت قبل

میروم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم
باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم
آشنایی کو بجان در پای مهرش افکنم
آتش عشقی چه شد تا من بر آن دامن زنم
شورو حالی دارم امشب به چه حالی دارم امشب

لحظه ها را میکشم با روز و شب کاری ندارم
با همه بیگانه ام جز غصه غمخواری ندارم
میروم تا عاقبت دیوانه ای پیدا شود همزبون این دل شوریده رسوا شود
شورو حالی دارم امشب به چه حالی دارم امشب

تا تو بودی زندگی سرشار از لطف و صفا بود
این دل دیوونه با لطف و وفایت آشنا بود
گر چه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد
میروم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد
شورو حالی دارم امشب به چه حالی دارم...