رضا محمودی

(reza0 )

رضا محمودی

5 روز پیش و 3 ساعت قبل

تصویرت را به آتش می‌کشند مزدوران آمریکایی و حال آنکه تصویرت در سازمان ملل بر افراشته می‌شود
سرداری که محبوب دلها بود و تشعیع جنازه اش با حضور اکثریت آحاد ملت برگزار شد
شما به اینها میگید آدم؟