Sia Razi

(sardar )

Sia Razi

1 هفته و 3 روز قبل

دلگرم، پابه‌راه، پرچم بر دوش،
پیشِ رویِ ما پیداست
به بعضی بگو
گُنده‌تر از شما
نتوانست ترانهٔ آزادی را
راه بر گلویِ بُریده ببندند
زنهار
بعد از این همه ظلمتِ مظنون
هنوز هم روشن‌ترین رؤیاها
پیشِ رویِ ما پیداست:
دلگرم، پابه‌راه، پرچم بر دوش

سید علی صالحی