Sia Razi

(sardar )

Sia Razi

1 هفته و 3 روز قبل

نه کشتار کبوتر و نه قتل عامِ قناری،
ما از رسیدن به رؤیای آزادی
هرگز نا امید نمی‌شویم.