Sia Razi

(sardar )

Sia Razi

1 هفته و 3 روز قبل

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد
در کوچه مردی بر خاک افتاد
در خانه زنی گریست
در گاه واره کودکی لب خندی زد.

آدم ها هم تلاشِ حقیقت اند
آدم ها هم زادِ ابدیت اند
من با ابدیت بیگانه نیستم.