آرمان déplacé ...

(arman_01370 )

آرمان déplacé ...

5 روز پیش و 11 ساعت قبل [بازنشر از سیدجواد حسینی]

دنیا اونقدر بزرگه که هر کسی واسه
خودش یه جایی داره

پس سعی کنید به جای اینکه
جای کسی رو بگیرید

جای خودتون رو پیدا کنید...