حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 15 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /ساحل زمین بارانیست/
درون نگاه بارانیست

اینجا هوا هوایی طوفانیست

برایت واژه ها را تکانده ام ق
 • /ساحل زمین بارانیست/
  درون نگاه بارانیست

  اینجا هوا هوایی طوفانیست

  برایت واژه ها را تکانده ام قصه اول خط شعری فانوسی در بیابانیست

  بتکان دریا را ماهی ها تکان خورده میخندند برای تن شدن آدمی قصه تنهائیست

  شوریده موجی میزند ساحل را بزن ساحل دریا چراغانیست

  بباران نقطه هایی را ستاره های دنباله دار کهکشانی درون زمین از زیبائیست

  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...