حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 15 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /جهان خاکستری/
تریبون ها برای من موشک فضایی نمیشوند
انگار این تریبون ها هم جا به جایی سرشان نمیشود
 • /جهان خاکستری/
  تریبون ها برای من موشک فضایی نمیشوند
  انگار این تریبون ها هم جا به جایی سرشان نمیشود
  انگار تریبون ها گاه گاهی زوم میشوند
  هرم را موشک فضایی هم کم انگار میشود
  تو لایه میبینی من پوست پیاز را
  چیزهایی هست که طاقت شنیدنش هم نمیرود
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...

  • دریا . در پاسخ به حسام الدین شفیعیان : ارادت دوستم...

   5 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • حسام الدین شفیعیان در پاسخ به دریا . : فکرت سبز که میبارد از آن مهربانی. فکرت سبز که میزند نگارنده نظری بر دفتری شعر از اشعار مرد بارانی.لذت باد بر طبیعت سر سبز فکرت بهار زندگانی.لطفت عالی از توجه و نظرات پر از حجم شکوفایی.اینجا دریچه ی بارانیست. چتر را کنار گذار دلم دریای بارانیست.

   5 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • دریا . در پاسخ به حسام الدین شفیعیان : پیجت عالیه و خوندن اشعارت لذتبخشه برام....قلمت سبز

   5 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • حسام الدین شفیعیان در پاسخ به دریا . : کاش گوش ها آهن هجده بودند و نمیریختند.حیف این روزها گوش ها هم با آهن ورقی بالا میروند.غم انگیزترین حرف را تن میتراشد. گوش میریزد. و هوش میرود.خیلییییییی غم انگیزه .سپاس از نظرتون

   5 روز پیش و 14 ساعت قبل

  • دریا . : چیزهایی هست که طاقت شنیدنشان نمیرود...خیلی غم انگیزه

   5 روز پیش و 15 ساعت قبل