آرمان déplacé ...

(arman_01370 )

آرمان déplacé ...

5 روز پیش و 15 ساعت قبل [بازنشر از علیرضا تهرانی]
 • من آدم فاصله ها و دایره ها هستم. اما گاهی توی مسیر زندگی، آدمایی وارد حیطه دایره هات می شن که نه می
 • من آدم فاصله ها و دایره ها هستم. اما گاهی توی مسیر زندگی، آدمایی وارد حیطه دایره هات می شن که نه می تونی دور نگهشون داری و نه می خوای به مرکز دایره ات نزدیکشون کنی. نزدیکشون کنی به جایی که ایستادی و تصور می کنی تنها و تنها باید جایگاه تو باشه، به اون محدوده ای که قلبت می زنه و امیدواری حتی اون رو هم تحت کنترل خودت داشته باشی. به لحظه های امنی که جهانت می شه شب و شمع و شعر و دنیایی از خاطره....
  آدمایی که بی هوا از هیچ کجای دنیا می افتن وسط روزمرگی هات و می خوان بهت یادآوری کنن که دنیای عشق، اینجا که تو ایستادی به آخر نمی رسه. آدمایی که نه فاصله ها رو دوست دارن و نه باوری به دایره ها دارن، آدمایی بی مرز که دوست داشتنشون رو با لبخندی به پهنای صورت، یا با چشمایی نیمه بارونی یا با دستایی که نوازش بلدن نشونت می دن، و شاید حضور همین آدمای به ذات مهربون و به قلب مهربونه که مجبورت می کنه نیشتری به رگهای ورم کرده لایه های پینه بسته دور خودت بزنی و بذاری از وسط شکاف عمیق بین خودت و دنیای بیرون، حال و هوایی تازه شتک بزنه به کهنگی خواهش قلبت ...
  شاید باید از همین آدما یاد بگیری که گاهی بهترین گزینه همون دل به دریا زدنه ...
  پیش خودت میگی چه فرق می کنه به ساحل بر گردی یا غرق بشی؟
  مهم اینه که یه روز توی دریایی طوفانی، با دیوونه ترین آدم دنیا شنا کردی، یکی از خودت دیوونه تر با اون فاصله ها و دایره ها و مرزهات .
  اما ته تهش هر چقدر پايين و بالا میکنی و پیش خودت میگی من يه روشنفكر همه چيز پسندم ، نميتونی به خودت بقبولونی كه هستی . بعضي رفتارها رو نميتونی هضم كنی ، هر چند فكر كني شوخيه و به اون دید نگاهش کنی ! فكر كني براي راحت بودن و سرگرميه ! فكر كني براي خوش بودن لحظه ايه !
  نميخوام فكر كنم يه آدم عهد بوقي هستم با افكاري خشك ،اما فكر ميكنم نمیتونم تحت هيچ شرايطي برخي رفتارا رو برای خودم بپسندم،و ته همه این حرفا میرسم به همون فاصله ها و دایره ها میرسم به ترجیح به سکوت و تنهایی و گوشه گیری ... [لینک]

  • نہ هیچ شعرے عاشقم ڪرد و نہ هیچ عشقے شاعرم ! نوشتہ هایم رابگذارید بہ حساب " یڪ ذهن همیشہ آشفته .... رفتن به پست...

  • بسلامتی روزی که... اسمم بیاد رو لب رفیقام پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن و بگن هی!!!! کی فکرشو میکرد بمیره (relax) رفتن به پست...

  • زندگی"باغی"است كه باعشق"باقی"است "مشغول دل"باش نه"دل مشغول" بيشتر"غصه های ما" از"قصه های خيالی ماست" پس بدان اگر"فرهاد"باشی همه چيز"شيرين"است رفتن به پست...

  • (relax) (relax) رفتن به پست...