حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 16 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /حجویات آبگوشت زده/
درون از قبرستان رفته ها
لایه های مرده های تاریخ جدید
زنده های لا به لای افکار
 • /حجویات آبگوشت زده/
  درون از قبرستان رفته ها
  لایه های مرده های تاریخ جدید
  زنده های لا به لای افکار فلسفی
  چند قالب خود ساخته برون یخ زده
  خداوندا چگونه جهان را اینگونه یخ شناور زده
  درون چند بعدی برون پیدا شده
  مرد هزار مجسمه ای سفال خشک شده
  رهبر حزب فقرای کوچه ی چندو بیست متری
  نخست وزیر سابق جمهوری یافت نشده در جهان
  وزیر پیشین هنر و ادبیات کشور همسایه دوست
  قرارداد پفکی تصویب نشده در لابه لای بیست و سی
  مدیر تمامی آدم های فراموش شده
  مسئول تمام آدمهای بدنیا نیامده
  جرم زده از کشور آفریقا به اتهام گرسنگی در محله های آدم زده
  در خیال آدمها همه قلمرو دارند
  قلمروی خود را حیات داده به حیات نساخته از حیاط گوجه فرنگی کاشت زده
  تمام شعرم را مسئول ادبیات و هنر کشور همسایه آتش زد
  بی معرفت شعر را روی کاغذ نوشته آب آبگوشت را رویش شله زرد زده
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...

  • دریا . : چ درسا قشنگ بیانش کردی...لایک

   5 روز پیش و 16 ساعت قبل

  • حسام الدین شفیعیان در پاسخ به دریا . : تلخی واژه ها سطر سطر منظومه ی شمسی زائیده آدمی از تلخ زدگی.اینجا نقطه ی جغرافیای دلتنگی.اسمان ما مثال آسمان جهانست.انگار یخ زده ایم درون دلتنگی.سپاس از نظرتون

   5 روز پیش و 16 ساعت قبل

  • دریا . : واقعیات تلخ

   5 روز پیش و 16 ساعت قبل