آرمان déplacé ...

(arman_01370 )

آرمان déplacé ...

5 روز پیش و 16 ساعت قبل [بازنشر از بهانه .]
  • چنان از ديدنت دورم که باور كرده‌ام كورم...
  • چنان از ديدنت دورم که باور كرده‌ام كورم...

    • نہ هیچ شعرے عاشقم ڪرد و نہ هیچ عشقے شاعرم ! نوشتہ هایم رابگذارید بہ حساب " یڪ ذهن همیشہ آشفته .... رفتن به پست...

    • بسلامتی روزی که... اسمم بیاد رو لب رفیقام پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن و بگن هی!!!! کی فکرشو میکرد بمیره (relax) رفتن به پست...

    • زندگی"باغی"است كه باعشق"باقی"است "مشغول دل"باش نه"دل مشغول" بيشتر"غصه های ما" از"قصه های خيالی ماست" پس بدان اگر"فرهاد"باشی همه چيز"شيرين"است رفتن به پست...

    • (relax) (relax) رفتن به پست...