حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 16 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /مرد فوت شده ی زنده/
مرد روزنامه بدست تاریخ گذشته
جدول قدیمی از سوالات جواب نداده
توی روزنامه سبز
 • /مرد فوت شده ی زنده/
  مرد روزنامه بدست تاریخ گذشته
  جدول قدیمی از سوالات جواب نداده
  توی روزنامه سبزی پاک شده از گنداب گرفته
  توی صفحه فوتی ها دنبال خود گشته از یاد برفته
  سنگ قبر خود را با جارو آب گرفته
  تاریخ فوت ندارد تاریخ تولد را مورچه سیاه نوشته
  جمعه ها کسی نیست اما دوشنبه ها پیرزنی جیغ نمیزند
  انگار سنگ قبر را اشتباهی با پسرش جا به جا نوشته
  من رفته ام اما مرده ها که نمرده اند زنده ها انگار مرده ماتم گرفته
  خودم را پیدا کردم تمام مغزم را سولفاته زنگار انگار گرفته
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...

  • حسام الدین شفیعیان در پاسخ به دریا . : سنگ خلوت مورچه زده. موریانه روی سنگ قبر درجا زده.لانه مورچه شده هست قبر خالی زندگانیم. زنده مرده موریانه زده.در حروف چیدمان کردم پاسخ را انگار کلمات را هم موریانه با دوات مشکی جوهره فکر رد پا زده.

   5 روز پیش و 15 ساعت قبل

  • دریا . : تاریخ تولد را مورچه سیاه نوشته...خیلی بامزه س مورچه سیاه کنایه از چیه ؟

   5 روز پیش و 15 ساعت قبل