حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 19 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /تابوت عقاید رنگین کمانی/
مسئول تمام عقاید پفکی
دبیر کنوانسیون شعر قلقلکی
مجمع ماستو خیارو دوغ تص
 • /تابوت عقاید رنگین کمانی/
  مسئول تمام عقاید پفکی
  دبیر کنوانسیون شعر قلقلکی
  مجمع ماستو خیارو دوغ تصویب بند یک کمیته حقوق بین المللی
  شاعر در مجمع حقوق تشر
  نویسنده رمان قصه های الکی
  تایپیست نوشتار حقوق صنعت نفت
  دبه خالی پر از قسط و وام الکی
  قبض برق جهان قطع برق کنتور پارکینگ شیر فلکی
  سلطنت بجامانده از دوغان دوغ دوغ ماستو سبزی و کمیته زنان پاک کننده گناهان الکی
  ریخت مرده شورتو ببرن مرده شور هم شور میزند الکی
  دوپا ایستاده مرده شده تابوت ندارد تصویب قیمت تابوت چینی شکستنی الکی
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...