حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 19 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /فکر پیله بسته از پروانه ی باز درون فکر خسته/
سقوط برجک عقاید باطل
نفرت انگیز آدمک ها از تابوی فکر
 • /فکر پیله بسته از پروانه ی باز درون فکر خسته/
  سقوط برجک عقاید باطل
  نفرت انگیز آدمک ها از تابوی فکرهای قاتل
  قتل مورچه به ضربت پای رهگذر
  تیتر یک جنایت جنگی رهگذر
  لگد کودک به مرغابی های پر ترکیده
  خساست تایید مهر بر ورق قرارداد بین الملل
  من نفرت انگیز بر من عاشق مثال مرغکی دور دور میشود عاشق
  درون من تابلوی مونالیزا گریه میکند
  لبخند او هست رهگذر نخند تابلو دارد دور فکر عقاید منحنی
  سوپ قارچ با شیر ماست ببند به تمام رنگهای درون تابلوی فکری
  من از درون خود عشق تابیدم
  نبود دور تاب تاب درون تابنده تابیده عاشق
  شور یک بلند کردن بادبادک بر فراز قطب شهر
  چهار و نیم بادی سقوط بادبادک دور شهر
  پادشاه خانواده ی سلطنتی درگیرو دار تن ماهی برای فرزندان
  تن کیلویی کلیکا روغن ماهی جای روغن جامد
  پادشاه خانواده پدر سقوط کرده مثل ناپلئون در جنگ در به در
  سربازان خانواده درون لانه منتظر از فصل جدید
  دست پدر مثال تاریخ پینه بسته درون زمین
  شعرمرا فیلسوفی خواند گفت سفسطه قرن ماضی بعید
  روی شلوار عقاید کت و شلوار اتو کشیده پهن بود
  مرد با زیر پیراهنی رییس جمهور وقت بود
  روی تشک فکر خود ناپلئون بود روی تخت جامعه دونده عالی
  دور شعر میگشت عقاید توخالی بر درون شعر ضربدری زد عالی
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...