حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 18 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /سکوت..شهر..آجر/
سکوت شهر یک نفر وسط هیاهوی نصف شب
جایی خط افق از مهتاب نیمه شب
تا چهارراه سقوط خ
 • /سکوت..شهر..آجر/
  سکوت شهر یک نفر وسط هیاهوی نصف شب
  جایی خط افق از مهتاب نیمه شب
  تا چهارراه سقوط خط استوای دو قطب شهر
  وسط جمعیت خالی از کوچ نشینی آجرک های درون شهر
  صدای خالی از فریاد حجمه ی بغض تاریک اواسط دور نیمکره ی نصف شهر
  آدمک در بلندی سوت ستاره ی دنباله دار وسط کهکشان دور چرخش جاذبه ی شهر
  تن تنگ ماهی ادمک شده قفس از ماتم تن در آدمک ماهی شده
  صدای رگبار تیک تاک ساعت دقیقه های خاموش شب زده ی وسط ریل قطار زمین از دور
  جهان برگرد شهر
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...