mahnaz ..

(margaritl )

mahnaz ..

2 هفته پیش, 1 روز
 • چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان!
برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم…
پیشا پیش
 • چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان!
  برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم…
  پیشا پیش پاییزتون مبارک

  • سعید زاهدی در پاسخ به mahnaz .. : خواهش میکنم، ممنونم سالم وشادکام باشید

   1 هفته و 6 روز قبل

  • mahnaz .. در پاسخ به سعید زاهدی : سلام . خواهش میکنم . مرسی از ارسالی زیباتون . مانا باشید

   1 هفته و 6 روز قبل

  • سعید زاهدی : سلام ممنون، کم کم شهریوررخت خداحافظی به تن کشیده ودرحال رفتن است، مهراغازمی شود، مهربرای مامدت هاست که آغازشده، مهرآنهایی که دوستشان داریم ودوستمان دارند، مهربه ماه نیست، مهربه دل است، مهرتون افزون

   1 هفته و 6 روز قبل