mahnaz ..

(margaritl )

mahnaz ..

2 هفته پیش, 1 روز
 • این روزهایِ پایانیِ شهریور دلهره ی عجیبی دارد
دلهره ای از جنسِ حال و هوایِ نابِ کودکی
با عطرِ دلب
 • این روزهایِ پایانیِ شهریور دلهره ی عجیبی دارد
  دلهره ای از جنسِ حال و هوایِ نابِ کودکی
  با عطرِ دلبرانه ی کتاب هایِ نو و طعمِ گسِ خرمالو
  ما دیگر آن کودکِ بی غم و خندانِ سالهایِ دور نیستیم
  اما این دلهره یادگارِ خوبِ همان روزهاست
  روزهایِ خوبی که نگرانیِ مان بخاطرِ معلمِ
  تازه ای بود که نمی شناختیم و تمامِ ترسمان
  برای درس هایی که قرار بود سخت تر از سال هایِ
  قبل باشد چه حال و هوایِ بی نظیری بود
  هنوز هم که هنوز است پاییز دلنشین تر
  از تمامِ فصل هاست قدم زدن در خیابان هایِ نارنجی
  و خِش خشِ جانانه ی برگ ها تسکینِ خوبی ست
  اما کاش برایِ یک روز هم که شده
  به روزهایِ خوبِ کودکی بر می گشتیم
  مثلا اوایلِ مهر باشد و حیاطی شلوغ
  و بچه هایی شاد و خندان که با اشتیاقی بی وصف
  لباس و کفش هایِ جدیدشان را به هم نشان می دهند
  مثلا پاییز باشد و کودکی که بی غم و آسوده
  کوله پشتی اش را روی دوشش گرفته
  و سرخوش و لی لی کنان به سمتِ خانه می دود
  و چه موسیقیِ دلنوازی ست خش خشِ برگهایِ پاییزی
  وقتی دلت کودکانه می تپد وقتی نگرانِ هیچ چیز نیستی.

  نرگس_صرافیان_طوفان