mahnaz ..

(margaritl )

mahnaz ..

2 هفته پیش و 4 روز قبل
 • سرمست دل از رایحهٔ باد صبا شد
در دشت و دمن 
عطر خوش عشق رها شد
چون یاد تو از خاطرم 
آرام گذر کرد
 • سرمست دل از رایحهٔ باد صبا شد
  در دشت و دمن
  عطر خوش عشق رها شد
  چون یاد تو از خاطرم
  آرام گذر کرد
  گل کرد دلم،
  پنجرهٔ باغ خدا شد!
  ....................
  یک روز پر از آرامش
  یک دل بی درد و بی غصه
  یک زندگی آروم و عاشقانه
  و یک دعای خیر از ته دل!
  نصیب لحظه هاتون
  روزتون شیک
  و پر از ثانیه های زیبا و به یادماندنی