وحید حمزه ء

(vahid77 )
 • آرزو ڪنیم حال همه خوب باشد
خیابان, پر باشد از عابران سر خوشی
 ڪه نه غصه‌اے براے خوردن دارند،
 نه
 • آرزو ڪنیم حال همه خوب باشد
  خیابان, پر باشد از عابران سر خوشی
  ڪه نه غصه‌اے براے خوردن دارند،
  نه مشڪلے براے حل نشدن،
  نه دلیلی براے گوشه گیرے و تنها بودن...

  • *****واما اربعین ارباب.......... (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) رفتن به پست...

  • ‌ و عشق صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.. _ سهراب سپهری رفتن به پست...

  • بـانگ زدم صبح دمـان کیست در این خانه‌ٔ دل گفت منم کز رُخ مـن شد مه و خورشید خجل #مولانا رفتن به پست...

  • تو از من تمامِ دلم را گرفتی ... رفتن به پست...