وحید حمزه ء

(vahid77 )
 • بـانگ زدم صبح دمـان 
کیست در این خانه‌ٔ دل

گفت منم کز رُخ مـن
شد مه و خورشید خجل

     #م
 • بـانگ زدم صبح دمـان
  کیست در این خانه‌ٔ دل

  گفت منم کز رُخ مـن
  شد مه و خورشید خجل

  #مولانا

  • *****واما اربعین ارباب.......... (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) رفتن به پست...

  • ‌ و عشق صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.. _ سهراب سپهری رفتن به پست...

  • آرزو ڪنیم حال همه خوب باشد خیابان, پر باشد از عابران سر خوشی ڪه نه غصه‌اے براے خوردن دارند، نه مشڪلے براے حل نشدن، نه دلیلی براے گوشه گیرے و تنها بودن... رفتن به پست...

  • تو از من تمامِ دلم را گرفتی ... رفتن به پست...