حامد ر...

(hamed3616 )

حامد ر...

4 روز پیش, 1 ساعت [ققنوس عشق]

صبح، سرشار حس بودن است
جاده‌های عشق را پیمودن است
صبح می‌آید، باز کن دروازه را
عاشقی کن این حضور تازه را...

سلام
صبح آدینه تون
بخیر و شادی و امید
امروزتون
سراسر عشق و نیکبختی